Viimeksi julkaistu 8.10.2021 15.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 112/2021 vp Täysistunto Perjantai 8.10.2021 klo 12.59—13.31

9. Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 12/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja yleissopimuksen irtisanomisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2021 vp tarkoitetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2021 vp tarkoitetun eurooppalaisen yleissopimuksen irtisanomisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Yleissopimuksen ja yleissopimuksen irtisanomisen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.