Pöytäkirjan asiakohta
PTK
113
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 11.11.2016 klo 12.58—13.30
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  aikuiskoulutustuesta annetun lain, Koulutusrahastosta  annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anna Kontula Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 12; poissa 56
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 153/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.9.2017 11.36