Pöytäkirjan asiakohta
PTK
113
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.11.2017 klo 14.00—17.16
12
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  verontilityslain,  Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 25.3.2019 11:33