Pöytäkirjan asiakohta
PTK
113
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.11.2017 klo 14.00
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 7.11.2017 17.20