Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 113/2018 vp Täysistunto Tiistai 13.11.2018 klo 14.01—18.14

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä  rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi  tiekuljetussopimuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 25/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 25/2018 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä lisäpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 156/2018 vp tarkoitetun lisäpöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.