Viimeksi julkaistu 12.10.2021 18.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 113/2021 vp Täysistunto Tiistai 12.10.2021 klo 14.04—17.59

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, 12.10.2021 pidettävään täysistuntoon.