Pöytäkirjan asiakohta
PTK
114
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 15.11.2016 klo 13.59—20.15
12
Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. 
Keskustelu
19.16
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Tämä tartuntatautilain kokonaisuudistus on erittäin odotettu lakiesitys ja odotettu nimenomaan siitä syystä, että meillä ei ole selkeitä toimintakäytäntöohjeita eikä lainsäädäntöä, miten toimia eri tilanteissa. Hyvin kuvaavaa oli se, että kun tätä asiaa käsiteltiin valiokunnassa ja kuulimme eri tahoilla olevia tartuntatautilain parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, niin käytännöt eri puolilla Suomea olivat hyvin erilaisia. Tästä syystä kenttä on odottanut selkeämpää lakia, kuinka tätä tartuntatautilainsäädäntöä tulee toteuttaa. Nyt on tämä ohjeistus ja pystytään näissä eri poikkeustilanteissakin toteuttamaan tätä entistä paremmin. 
Mutta hyvin kuvaavaa oli myös se, että sitten osa meidän valiokunnan jäsenistä ja edustajista näki, että tähän pitäisi sisällyttää lausumia juuri sen perusteella, mitä valiokunnassa tuli esille, mutta me sosialidemokraatit ja muutamat muut ryhmät — niin vihreät kuin vasemmistoliitto ja RKP — näimme, että näihin lausumaehdotuksiin ei ole tarvetta yhtyä, minkä takia me esitämme näiden lausumien hylkäämistä ja poistamista. 
19.18
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen tekemää esitystä. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 10.4.2019 17:48