Pöytäkirjan asiakohta
PTK
114
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 15.11.2016 klo 13.59—20.15
28
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten hyväksymiseksi sekä laeiksi ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merityösopimuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 28. asia. Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön TyVM 7/2016 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 167/2016 vp tarkoitetun merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 167/2016 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.11.2016 9.46