Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 114/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta  annetun lain  2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon.