Pöytäkirjan asiakohta
PTK
114
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54
16
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi  kolmansien maiden  kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen  siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.4.2019 12:09