Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 114/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54

16. Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi  kolmansien maiden  kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen  siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 80/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 19/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon.