Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 114/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54

19. Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  matkapalveluyhdistelmien  tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan  valvonta-  ja  maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon.