Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 114/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 8.11.2017 klo 14.00—21.54

3. Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 73 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan kumoamisesta

LakialoiteLA 41/2017 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.  

Keskustelu asiasta päättyi 25.10.2017 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Anna Kontula Juhana Vartiaisen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Valiokuntaan lähettämisestä on äänestettävä. 

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", Anna Kontulan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 57; poissa 50
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.