Pöytäkirjan asiakohta
PTK
115
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26
15
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 15. asia.  Käsittelyn  pohjana  on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 19/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
17.19
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Viime vuoden turvapaikkakriisin yhteydessä meille nopeasti selvisi, että valtaosa tänne tulleista hakijoista ei ollut turvaa vailla vaan enneminkin paremman elintason perässä. Suomea mainostettiin ihmissalakuljettajien verkkosivuilla jopa niin, että täältä saatavilla tuilla voisi salakuljetettu nuori mies sitten maksaa jopa jälkikäteen salakuljetuksen kustannuksia. Tämän myötä maahan tuli paljon sotilastaustaisia henkilöitä ja terrorismitoiminnassa mukana olleita nuoria miehiä, ja pian oli selvää, etteivät poliisin resurssit tulisi riittämään pitämään yllä rauhaa vastaanottokeskuksissa. Paitsi että nuorille miehille tulee suljetussa ympäristössä nopeasti sanaharkkaa, niin erilaiset jännitteet syntyvät nopeasti sen myötä, mihin järjestöön, armeijaan, uskontokuntaan asianomainen henkilö lähtömaassaan kuului.  
Arvoisa puhemies! Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin järjestyksenvalvojien asettaminen hakemuksesta poliisin myöntämällä luvalla vastaanotto- ja järjestelykeskuksiin. On parempi, että tämä laki tulee voimaan myöhään kuin ei milloinkaan, ja toivottavasti tämä auttaa edes jotain. Näin ollen laki on kannatettava. Kuitenkin lisää toimivaltuuksia ja tiukennuksia tarvitaan varmasti tulevaisuutta ajatellen. Järjestyskeskuksia on perustettava myös käytännössä ja säilöönoton säädöksiä on tiukennettava.  
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2016 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 101/2016 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.9.2017 12:06