Pöytäkirjan asiakohta
PTK
115
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26
19
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Mika
Lintilä
kesk
ym.
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Keskustelu
17.23
Ville
Vähämäki
ps
Puhemies! Siis kysymyksessähän on olemassa olevan lain, joka koskee tällaista vaikeavammaisia koskevaa alv-huojennusta, 3 §:n muutosehdotus, jossa tätä lain voimassaoloaikaa jatketaan, jos nyt oikein muistan, kahdella vuodella eteenpäin. Siis kysymyksessä on sellainen lainsäädäntö, joka on ollut voimassa jo vuodesta 95. Tässä on tavallaan luotu ikiliikkuja, ja noin kahden vuoden välein aina eduskunta tekee tämäntyyppisen lakialoitteen, joka sitten koko eduskunnan yhteisellä tahtotilalla viedään eteenpäin. Siis tämä todellakin on siitä poikkeuksellinen lakialoite, että tämän on ajateltu menevän eduskuntakäsittelyssä myöskin maaliin saakka. Tällä on puolueiden yhteinen tuki. 
Nyt kun edustaja Lintilä, joka tämän lakialoitteen on tänne tuonut, on valitettavasti pois tästä keskustelusta, niin ajattelin lyhyesti tätä asiaa tässä valottaa. Myöskin kun näitä edellisiä lähetekeskusteluja vuosien takaa tästä asiasta luin, niin siellä aika laajasti myöskin toivottiin sitä, että tähän nykyiseen menettelytapaan saataisiin jotakin muutosta, koska onhan se nyt aika outoa sinänsä, että jo vuodesta 95 on muutaman vuoden välein jatkettu tämän lain voimassaoloaikaa, ja monenlaisia muita tukimuotoja on vuosien saatossa esitetty ja ehdotettu ja monenlaiset toimielimet, vammaisneuvostot ovat myöskin näitä esityksiä tehneet. Mutta tässä tämä näin lyhykäisesti. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 10.4.2019 17:45