Pöytäkirjan asiakohta
PTK
115
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 15.11.2016 pidetyssä täysistunnossa.  
Keskustelussa on Anneli Kiljunen Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Keskustelussa on Veronica Rehn-Kivi Joakim Strandin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Lisäksi on Antero Laukkanen Sari Tanuksen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 47; poissa 52
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Veronica Rehn-Kiven lausumaehdotuksesta ja Antero Laukkasen lausumaehdotuksesta äänestetään kummastakin erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 7; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 38; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.11.2016 15.20