Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2016 vp
LakialoiteLA 39/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-92147Liite 2A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 15.11.2016 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelussa on Anneli Kiljunen Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Keskustelussa on Veronica Rehn-Kivi Joakim Strandin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Lisäksi on Antero Laukkanen Sari Tanuksen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 47; poissa 52
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Veronica Rehn-Kiven lausumaehdotuksesta ja Antero Laukkasen lausumaehdotuksesta äänestetään kummastakin erikseen mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 7; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 38; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.