Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon.