Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon.