Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
LakialoiteLA 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2016 pidettävään täysistuntoon.