Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.26

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

3. Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 16/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2016 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Osittain toiseen ja osittain ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 15.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anneli Kiljunen Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että valiokunnan kaksi lausumaehdotusta hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2016 vp sisältyvät 1.—18. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.  

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lausumaehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestetään erikseen. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 51; poissa 48
Eduskunta hyväksyi 1. lausumaehdotuksen. 
Mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 52; poissa 48
Eduskunta hyväksyi 2. lausumaehdotuksen.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi.