Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Hallituksen esitysHE 156/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2016 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Susanna Huovinen Silvia Modigin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Susanna Huovisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 50; poissa 45
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.