Pöytäkirjan asiakohta
PTK
115
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.11.2016 klo 13.59—17.26
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Keskustelu
17.03
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Hallitus esittää muutettavaksi Liikenneturvasta annettua lakia, lähinnä sen rahoitus- ja ohjausmallia ja ottaen huomioon perustuslaista aiheutuvat lakitekniset muutostarpeet. Hallituksen esitys on varsin tekninen ja sellaisenaan kannatettava, enkä pureudu sen yksityiskohtiin tämän syvemmin. Sen sijaan haluan tuoda esiin, että tämänkin kaltaisessa laissa on aivan selvästi esittelytekstissä selvitetty niin ympäristö-, työllisyys-, aluekehitys- kuin sukupuoliarviotkin. Oppositio on täällä salissa vaatimassa jokaisen hallituksen esityksen mukana näitä arvioita, joten on pakko kysyä opposition edustajilta, menikö edes tämä esitys nappiin, kun nämä asiat on selvitetty tässä Liikenneturvan rahoitus- ja ohjausmallia muuttavassa lakiesityksessä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 25.9.2017 11:54