Pöytäkirjan asiakohta
PTK
115
2017 vp
Täysistunto
Torstai 9.11.2017 klo 16.00—18.49
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  yleisradioverosta  annetun lain  2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
18.46
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Arvoisat kuulijat! Myös tässä suhteessa on kysymys yksimielisestä mietinnöstä valtiovarainvaliokunnassa, ja se ei ole mikään ihme, koska kaiken kaikkiaanhan tämä esitys perustuu myös parlamentaariseen yhteistyöhön, jossa työryhmässä kaikkien puolueiden kesken sovittiin niistä muutoksista, joita yleisradioveroon tehdään, ja toisaalla samassa ryhmässä sovittiin mielestäni myös tärkeästä asiasta eli siitä, että päädyttiin turvaamaan Ylen rahoitus vuodelle 2019, että sinne sitten nämä täysimääräiset indeksikorotukset tulevat. 
Minusta tämä työryhmä teki tärkeää työtä: oli tärkeää, että eduskunnassa löydettiin erinäisten vaiheiden jälkeen myös tällä hallituskaudella jälleen kerran sitten se kultainen jyvä eli se, että Yleisradion asioista tulee päättää parlamentaarisesti. Siksi halusin tässäkin yhteydessä tämän puheenvuoron käyttää ja korostaa, että yksimielisyyttä näissä asioissa kaivataan. Se on vuosikymmenten historian perinne ja tärkeää, että voimme näin yhteisesti päättää. 
Toteanpa nyt sen, viitaten toissa viikolla käytyyn pitkään keskusteluun, että jonkinmoinen pettymys oli, että toisessa yhteydessä sitten perussuomalaiset tekivät lakialoitteen, jossa olivat leikkaamassa kovastikin Ylen rahoitusta. Mielestäni se oli hyvin hämmästyttävää siinä suhteessa, kun yleensä varsinkin [Puhemies koputtaa] täällä opposition päässä toivomme, että parlamentarismi säilyisi ja että voisimme sitten tulevinakin vuosina — aina vaihtuvat nämä oppositio—hallitus-paikat — aina lähteä siitä, että yhdessä päätämme. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 108/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.1.2019 15.09