Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2018 vp Täysistunto Torstai 15.11.2018 klo 16.01—19.41

12.  Lakialoite laiksi yhdistyslain muuttamisesta

LakialoiteLA 40/2018 vpPaavo Väyrynen kp 
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. 

Keskustelu on päättynyt. [Paavo Väyrynen: Minulla oli puheenvuoropyyntö!] 

Keskustelu
19.35 
Paavo Väyrynen kp 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kyllä minun paneelissani oli punainen väri siinä kohtaa, missä on puheenvuoropyyntö. 

Arvoisa puhemies! Tästä asiasta en tarvitse kymmentä minuuttia. Tämä lakialoite on periaatteellisesti hyvin tärkeä. Järjestöelämässä on lukuisasti käytännön esimerkkejä siitä, kuinka järjestön sisäinen demokratia toimii puutteellisesti. Yhdistyslain 20 §:ään on kirjoitettu määräys siitä, millä tavalla yhdistyksen jäsenet voivat saada aikaan yhdistyksen ylimääräisen yleisen kokouksen käsittelemään asiaa, jota varten tällaista kokousta halutaan koolle. Ja tällainen voidaan myöskin saada koolle uuden hallituksen valitsemista varten. 

Yhdistyselämässä on tapauksia, joissa on valittu hallitus, joka ei nauti yhdistyksen jäsenten enemmistön luottamusta. Tämä yhdistyslain 20 § tarjoaa keinon, jolla jäsenten enemmistö voi saada tahtonsa toteutetuksi. Tämä kuitenkin vesittyy sen takia, että tästä aluehallintoviraston päätöksestä, jolla tällainen kokous voidaan järjestää, voidaan valittaa hallinto-oikeuteen, ja näin ollen kestää hyvin kauan, ennen kuin tällainen ylimääräinen yleinen kokous saadaan järjestetyksi. 

Olen nyt tehnyt lakialoitteen, jolla tämä asia korjattaisiin niin, että yhdistyslakiin lisättäisiin 20 a §, jonka otsikkona olisi ”Kielto valittaa aluehallintoviraston päätöksestä”.  

Tämä pykälä kuuluisi näin: 

”Aluehallintoviraston 20 §:n 3 momentin perusteella antamasta päätöksestä, jolla yhdistyksen jäsen oikeutetaan kutsumaan koolle yhdistyksen yleinen kokous, ei voida valittaa hallinto-oikeuteen. 

Tämän oikeuden nojalla järjestetyn yleisen kokouksen päätöksiin sovelletaan yhdistyslain yleisiä säännöksiä yhdistyksen päätöksen mitättömyydestä tai moittimisesta.”  

Toivon, että lakivaliokunnalla olisi aikaa paneutua tähän asiaan ja ottaa tähän kantaa. Tällä on laaja yleinen merkitys, ja se turvaisi demokratian toteutumista yhdistyselämässä. — Kiitoksia. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.