Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 115/2018 vp Täysistunto Torstai 15.11.2018 klo 16.01—19.41

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 17/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
18.56 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä on kysymys ajoneuvoverolain muutoksesta, jolla alennettaisiin ajoneuvoveron perusveroa 50 miljoonalla eurolla, ja se olisi ajoneuvoa kohden keskimäärin 20 euroa. Tämä ajoneuvoveron perusveron alennus tulisi voimaan vuoden 2020 alusta alkavilta verokausilta, eli ollaan hyvissä ajoin liikkeellä. Se koskisi vain niitä ajoneuvoja, joita verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella, eli ulkopuolelle jäisi se vanha henkilö- ja pakettiautokanta, josta ei ole käytettävissä päästötietoja ja jonka perusvero määräytyy sen vuoksi ajoneuvon kokonaismassan perusteella. 

Tuolla valiokuntakeskusteluissa on opposition puolelta noussut esiin ajatus, että pitäisi keventää auton hankintaa, ja tätä on pidetty väärin kevennettynä. Kuitenkin tässä on syytä todeta, että pääministeri Juha Sipilän hallitus nimenomaan keventää auton hankintaa neljässä erässä vuosina 2016—2019 joka vuosi 50 miljoonaa euroa eli yhteensä 200 miljoonaa euroa. Ensi vuoden alussa on tulossa viimeinen 50 miljoonan euron autoveron alennus. 

Toisaalta sitten ajoneuvoveron perusveroa on jo kiristetty 100 miljoonalla eurolla. Nyt sitä alennetaan 50 miljoonalla eurolla. Eli ajoneuvoveron perusveroon jää plussaa, mitä oppositio pitää hyvänä, 50 miljoonaa euroa. Joten näin ollen on oppositionkin valiokuntakuulemisissa esittämiä järjestäytymättömiä ajatuksia noudatettu. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.