Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30
3
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Asian käsittely keskeytettiin 8.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa Timo Harakka Johanna Karimäen kannattamana ehdottanut, että myös sosiaali-ja terveysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ulkoasiainvaliokunnalle. 
Puhemiesneuvosto on 9.11.2017 pidetyssä kokouksessaan tarkistanut aiempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin Timo Harakan ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen? 
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 10.11.2017 16:02