Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30
5
Hallituksen esitys  Eduskunnalle  laiksi  ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30
5
Hallituksen esitys  Eduskunnalle  laiksi  ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 11.21