Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 116/2017 vp Täysistunto Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 137/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon.