Viimeksi julkaistu 16.2.2022 13.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 116/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 13.10.2021 klo 13.59—18.31

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp
LakialoiteLA 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-398503
Lausumaehdotus 12.10.2021
Liite 2A
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Keskustelu asiasta päättyi 12.10.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa Mika Niikko on Ville Vähämäen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2021 vp sisältyvät 1.—9. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 36/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 37; poissa 47
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.