Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 117/2016 vp Täysistunto Perjantai 18.11.2016 klo 12.59—13.03

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2016 vp
LakialoiteLA 93/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 27/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 17.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

7 § 

Veronica Rehn-Kivi 

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että lakiehdotus hyväksytään 7 §:ään lisättävällä 3 momentilla lakialoitteen 93/2016 mukaisesti. 

Joakim Strand 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Maria Lohela
:

Veronica Rehn-Kivi on Joakim Strandin kannattamana ehdottanut, että pykälään lisätään uusi 3 momentti lakialoitteen LA 93/2016 vp mukaisesti. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 43; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 93/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.