Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 117/2017 vp Täysistunto Tiistai 14.11.2017 klo 14.00—18.01

12. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 137/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 137/2017 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.