Pöytäkirjan asiakohta
PTK
117
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 14.11.2017 klo 14.00
8
Hallituksen esitys  Eduskunnalle  laiksi  ortodoksisesta  kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 98/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.3.2019 15.36