Pöytäkirjan asiakohta
PTK
117
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 20.11.2018 klo 14.00—19.35
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2018 16.12