Pöytäkirjan asiakohta
PTK
117
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 20.11.2018 klo 14.00—19.35
19
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain  muuttamisesta ja väliaikaisesta  muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 4.9.2020 15.07