Viimeksi julkaistu 24.3.2022 9.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 117/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 23.9.2020 klo 14.03—20.11

14. Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laiksi  kuntouttavasta  työtoiminnasta  annetun   lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.9.2020 pidettävään täysistuntoon.