Viimeksi julkaistu 13.1.2022 10.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 117/2021 vp Täysistunto Torstai 14.10.2021 klo 16.00—21.13

2.4. Suullinen kysymys kulttuurialan rahoituksesta (Suldaan Said Ahmed vas)

Suullinen kysymysSKT 176/2021 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Said Ahmed. 

Keskustelu
16.47 
Suldaan Said Ahmed vas :

Arvoisa puhemies! Oikeisto-oppositio on vaatinut tiukasti kehyksiin paluuta, mikä käytännössä tarkoittaisi jättimäisiä leikkauksia kulttuurille, liikunnalle, tieteelle ja taiteelle. [Ben Zyskowicz: Kannattaisi perehtyä ensin asioihin!] Olen iloinen, että kulttuuriin kohdistuvista leikkauksista vihdoinkin puhutaan laajasti. Ala on kärsinyt korona-ajasta niin paljon, että leikkauksia ei voi mitenkään perustella. [Välihuutoja oikealta] Hallitus määrätietoisesti perui poliisia uhanneen määrärahavajeen. Samoin kulttuurileikkauslistat tulee tyrmätä. Nyt tarvitaan kulttuurin jälleenrakennusta, ei lyödyn lyömistä. Kysynkin valtiovarainministeri Saarikolta: mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset perutaan nyt? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Valtiovarainministeri Saarikko.  

16.48 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallituspuolueen edustajana kysytte, mitä hallitus aikoo tehdä tälle syntyneelle tilanteelle, ja minä vastaan, että en tiedä vielä. [Naurua] Me olemme hyväksyneet budjetin ja itse asiassa jo viime keväänä ratkaisut, jotka kulttuuriministeri Kurvisen kuvaamalla tavalla merkittävästi paikkaavat sitä vajetta, joka rahapelaamisen vähenemisestä syntyy valtion budjetissa, muun muassa arpajaisveroa keventämällä ja siten Veikkauksen tuloutusta vahvistamalla. Nyt heränneen keskustelun myötä, kuten pääministeri on kertonut, me arvioimme, löydämmekö tapaa, normaalisti täydentävän budjetin puitteissa, etsiä ratkaisua tähän tilanteeseen koskien kulttuuria. 

Samalla huomautan, että nythän me emme puhu vain kulttuurista vaan kaikista Veikkauksen edunsaajista, joita on myös tiedekentällä, urheiluseuroissa, lapsi- ja perhejärjestöissä, vanhustyön äärellä ja niin edelleen, eli kysymyksessä on aika iso ryhmä. 

Muistutan myös siitä, että budjetti on eduskunnalle annettu, kehykset hallitus on rahapäätöksilleen sopinut, ja niiden puitteissa meidän on tärkeää toimia.  

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Och ledamot Adlercreutz. 

16.50 
Anders Adlercreutz 
(vastauspuheenvuoro)
:

Ärade talman! Kun rahoitus perustuu rahapelituottoihin, niin siihen liittyvät tietyt ongelmat, jotka tässä ovat selvästi tulleet esille: toisaalta ne generoidaan ongelmallisella tavalla, ja toisaalta taso on ailahteleva. Yhtä selvää on, että kehysriihessä yhdessä sovittiin, että kompensointeja ei tehdä täysimääräisesti, ja sillä on seurauksensa. Yhtä selvää on, että allokoinneistakin sovittiin yhteisesti. [Välihuutoja] Selvää on myöskin, että kulttuuriala on kärsinyt kohtuuttomasti, ja on hyvä, että tähän asiaan voidaan palata. Ei ole sattumaa, että Ruotsissa luovien alojen osuus bkt:stä on kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Siihen meidänkin pitäisi pyrkiä. 

Tätä kompensointia voidaan nyt tehdä monella tavalla. Voi toisaalta allokoida näitä nyt tämän potin sisällä niin, että leikataan mahdollisesti jostain muusta, tai sitten kompensointia nostetaan, jolloin ne varat pitää hakea muualta budjetista, koska selvää lienee kuitenkin, että menoja ei tässä voida lisätä. [Puhemies koputtaa] Ollaan sovittu se katto menokehyksen ylittämiselle. [Välihuutoja] 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pääministeri Marin. 

16.51 
Pääministeri Sanna Marin 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tietenkin on selvää, että hallitus toimii kehyksen puitteissa, ja kehyksen puitteissa me etsimme tähän tilanteeseen ratkaisua. Kuten olen kuvannut, viisikko, hallituspuolueiden puheenjohtajat yhdessä, tulevat tätä ratkaisua hakemaan ja neuvotteluja käymään siitä, millä tavalla kulttuuriin — mutta aivan kuten ministeri Saarikko tässä vieressä kuvasi, tämä ei koske vain kulttuuria, tämä koskee myös muita edunsaajia ja lukuisaa joukkoa muitakin toimijoita — yhdessä tätä ratkaisua voitaisiin etsiä. Tämä neuvottelu on edessä, mutta kyllä kehyksen puitteissa toimimme, ja sieltä sisältä tuon ratkaisun tulemme hakemaan. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Nyt tästä tematiikasta vielä yksi kysymys, ja sen esittää aiheen alkuperäinen esittelijä, edustaja Autto. 

16.52 
Heikki Autto kok 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Kyllähän tässä kieltämättä tulee sellainen kafkamainen olo, kun täällä hallitus vastustaa omia esityksiään ja vaikuttaa siltä, ettei hallituksen sisällä juuri keskustella keskenään. [Ben Zyskowicz: Twitterissä!] Välillä tulee olo, tarvitaanko täällä oppositiota ollenkaan, kun hallitus näitä esityksiään näin raivopäisesti vastustaa.  

Mutta siksi, koska tulee myös olo, että osa ministereistä on hallituksessa ikään kuin tämmöisiä äänettömiä yhtiömiehiä ja osa on jonkin verran vaikutusvaltaisempia, kysyn pääministeriltä: kun nyt kuitenkin valiokunnassakin oli käsittääkseni laajaa yksimielisyyttä näistä ylikireistä matkustusrajoituksista — ovat siinä mielessä ylikireitä, että ne ovat kireämpiä kuin esimerkiksi kaikissa muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei nähnyt niitä perusteltuina — niin voidaanko nämä nyt perua? Sanokaa suoraan. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Pääministeri Marin. 

16.53 
Pääministeri Sanna Marin 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt on ehkä hyvä havaita se, että kun me puhumme esimerkiksi tästä kulttuurin rahoituksesta, niin tämä prosessi on eduskunnassa kesken. Tämä prosessi on eduskunnassa kesken. Hallituksella on mahdollisuus esimerkiksi täydentävässä talousarviossa tehdä muutoksia ja antaa eduskunnalle uusia esityksiä.  

Tästä, mitä te kuvaatte, eduskunnan sali äänesti tällä viikolla. [Välihuutoja oikealta] Ei hallitus voi kävellä eduskunnan salin tai valiokunnan mietinnön yli. [Perussuomalaisten ryhmästä: Täällä puhutaan matkustusrajoituksista!] Näin se on. Tämän päätöksen on eduskunta tehnyt ja siitä äänestänyt. [Eduskunnasta: Huomenna on äänestys!] 

Kysymyksen käsittely päättyi.