Viimeksi julkaistu 13.1.2022 16.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 117/2021 vp Täysistunto Torstai 14.10.2021 klo 16.00—21.13

2.5. Suullinen kysymys ulkomaalaisten maanhankinnasta (Peter Östman kd)

Suullinen kysymysSKT 177/2021 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Seuraavaksi edustaja Östman. 

Keskustelu
16.53 
Peter Östman kd :

Arvoisa puhemies! Viime viikolla uutisoitiin venäläisen liikemiehen suorittamista laajoista maanhankinnoista Saimaan kanavan varrelta kyproslaisen passin turvin. Viime vuonna voimaan tullut laki mahdollistaa puolustuksellisesti tärkeiden tonttien hankinnan rajoittamisen muilta kuin EU-kansalaisilta, mutta laki on selvästi puutteellinen. Globaali kilpailu viljelykelpoisesta maasta ja metsästä on myös käynnissä ja tulee voimistumaan myös ilmastonmuutoksen myötä. Miljoonatolkulla löysää rahaa etsii sijoituskohteita. Kiinan valtio omistaa jo ison määrän kiinteistöjä esimerkiksi Vantaalla. Ja toinen esimerkki: Bill Gates on Yhdysvaltojen suurin maatalousmaan omistaja. Tämä kehitys on huolestuttavaa. Miten hallitus aikoo estää tärkeimmän kansallisomaisuutemme, viljelymaan ja metsien, [Puhemies koputtaa] valumisen ulkomaisten sijoittajien käsiin? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja ministeri Leppä ja Kaikkonen... — Leppä otetaan tällä kertaa. 

16.55 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tässä tullaan itse asiassa yhteiskunnan perusasioiden juurelle, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Nämä liittyvät molemmat toisiinsa, ja sen takia me tässä kollega Kaikkosen kanssa pohdimme, kumpi vastaa. Nämä ovat molemmat yhtä tärkeitä. Ilman turvallisuutta meillä ei ole yhteiskuntaa, ilman omaa ruokaa meillä ei ole yhteiskuntaa. Siksi me teemme kaikkemme sen eteen, että mikään ulkopuolinen taho ei tule vaikuttamaan Suomen turvallisuuteen eikä Suomen ruokahuoltoon, ruokaturvaan, se on ihan selvä. Se vaatii monenlaisia toimenpiteitä, ja tässä hallituksessa tietysti tehdään yhteistyötä monen eri ministeriön toimesta, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön kanssa, ja totta kai pääministeri on siinä keskeisenä. 

Me tulemme pitämään huolen, että näin ei käy. Meillä on varsin tuore lainsäädäntö myöskin viime kaudelta tässä asiassa, ja totta kai ollaan varmasti alttiita sille, että jos muutoksia lainsäädäntöön [Puhemies koputtaa] nähdään tarpeellisiksi, ne myöskin tehdään. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ja lisäkysymys, edustaja Östman. 

16.56 
Peter Östman kd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Suomalaiset ovat länsimaisessa vertailussa pääomaköyhiä. Sukupolvien ajan metsäomaisuus on ollut tärkeä osa suomalaisten perheiden varallisuutta. Tämän mallin varassa on rakennettu menestyvä metsäklusteri. Esityksessä EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaksi yli 13 hehtaarin metsätiloilta tultaisiin vaatimaan raportti tilan ilmastovaikutuksista. Näköpiirissä on muitakin sääntelyjä, joita valmistellessa ei ole lainkaan ajateltu pohjoismaista metsän rakennetta ja omistamisen mallia. Kysyn: aikooko hallitus yhdessä Ruotsin kanssa torpata komission järjettömän taksonomiaesityksen? 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ministeri Leppä. 

16.57 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Taksonomian käsittely on vielä kesken. Me olemme erittäin tiiviissä yhteistyössä muiden metsäisten maiden kanssa tätä komission ehdotusta arvioineet, ja juuri tuosta näkökulmasta, mitä se merkitsee tänne pohjoisille havumetsävyöhykkeille. Meidän metsänomistusrakenteemme ja meidän metsän luonnontieteellinen tila ovat ihan erilaisia kuin mitä ne ovat monin osin ja valtaosin Euroopassa muualla. Tätä taustaa vasten meidän täytyy myöskin tätä peilata. 

Haluan muistuttaa myös siitä, että meidän metsävaramme ovat kaksinkertaistuneet, tai puuvaramme metsissä ovat kaksinkertaistuneet, omana elinaikanani. Eli kyllä me olemme myös kestävällä tavalla hoitaneet asioita. Monimuotoisuudesta huolehtiminen kuuluu myöskin tähän, ja omaisuudesta huolehtiminen. Omaisuuden suoja ja omistamisen turva ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Me teemme töitä sen eteen, että tämä suomalainen malli tulisi muuallekin Eurooppaan malliksi, ei niin, että meille tuotaisiin tänne sopimattomia malleja vaan että [Puhemies koputtaa] meidän Pohjoismaiden hyvät oikeusturvaan liittyvät mallit tulevat muuallakin käyttöön. 

Kysymyksen käsittely päättyi.