Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2016 vp Täysistunto Tiistai 22.11.2016 klo 14.03—21.48

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2016 pidettävään täysistuntoon.