Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.35

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 21.11.2018 klo 14.01

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2018 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa Emma Kari on Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. Lisäksi keskustelussa Joona Räsänen on Mika Karin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 20; poissa 42
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 170/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Joona Räsäsen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 59; poissa 39
skunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.