Pöytäkirjan asiakohta
PTK
118
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.11.2018 klo 14.01
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2018 19:42