Viimeksi julkaistu 7.1.2022 13.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2021 vp Täysistunto Perjantai 15.10.2021 klo 13.03—14.54

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. — Keskustelu, edustaja Junnila.  

Keskustelu
13.04 
Vilhelm Junnila ps :

Arvoisa puhemies! Tätä on kattavasti käsitelty ensimmäisessä käsittelyssä, ja puheenvuorot taisivat venyä lähelle puoltayötä. Sitten äänestimme lakiesityksen sisällöstä, joka sittemmin hyväksyttiin. Nyt kun tämä on täällä toisessa käsittelyssä, niin tämä lakiesitys ei edelleenkään perussuomalaisille kelpaa, ja siksi teen ehdotuksen lakiesityksen hylkäämisestä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Peltokangas. 

13.04 
Mauri Peltokangas ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Junnilan tekemää ehdotusta.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Turtiainen. 

13.05 
Ano Turtiainen vkk :

Arvoisa puhemies! Olen tässä talossa jo vuoden verran johdonmukaisesti vastustanut ylimitoitettuja koronatoimia, ja yhä pahempaan suuntaan rajoitusten suhteen ollaan vieläkin menossa. Kansaa patistellaan ottamaan kokeellisia rokotteita, joiden turvallisuudesta ei ole takeita. Terveitä ihmisiä aiotaan ryhtyä syrjimään ja eristämään yhteiskunnasta, jos he eivät syystä tai toisesta voi tai halua ottaa rokotteita. Olen vaatinut rokotusten lopettamista ja vähintään keskeyttämistä, kunnes niiden sisältö on Suomessa tutkittu. Tein myös kirjallisen kysymyksen koronarokotteiden puhtaudesta. [Hälinää] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Arvoisat edustajat! Täällä kuuluu koko ajan pieni supina, eikä niin pienikään, joten yritetään hillitä keskusteluja täällä salissa. Edustaja Turtiaisella on nyt puheenvuoro. 

Kiitos, puhemies! — Eilen saamani vastaus tuohon kirjalliseen kysymykseen sisälsi tyypilliseen tapaan vain jo tiedossa olevaa informaatiota nykyisestä asiantilasta, mutta ei vastausta kysymykseen. Onko tarkoitus tahallisesti heikentää kansalaisten vastustuskykyä loputtomalla sarjalla rokotteita? Tämä koronapassi on vaarallinen askel kohti valvontayhteiskuntaa ja totalitariaa. [Anders Adlercreutz: Nimenomaan sitä!] Valitettavasti tässä on nähtävissä tahallinen kansallisen yhtenäisyyden alasajo. Valitettavasti tämä liittyy itsenäisyytemme tahalliseen heikentämiseen. Valitettavasti tämä liittyy suureen nollaukseen, josta ministerimmekin ovat ulkomailla olleet oppia saamassa. Valitettavasti valtionjohtoa ohjaillaan ulkoapäin, enkä tarkoita pelkästään Euroopan unionia. [Vasemmalta: Ai ulkoavaruudesta?] Vain maanpetturit toteuttavat tuollaista. 

Arvoisa puhemies! Kaikille lienee selvää, etten hyväksy tätä esitystä ja, hyvät kollegat, niin kuin kansalaisten teille lähettämistä lukuisista sähköposteista voitte kuvitella, en ole tässä maassa ainoa, joka ei sitä hyväksy. Kannatan edustaja Junnilan tekemää hylkäysesitystä, joten asiasta tullaan äänestämään. Nyt, hyvät kollegat, kuunnelkaa: vaikka työjärjestyksen mukaan äänestykset tulee suorittaa avoimina, esitän perustuslain 29 §:ään vedoten suljettua lippuäänestystä, jotta edustajat voivat noudattaa siihen kirjattua riippumattomuutta ja äänestää omantunnon mukaan ilman ryhmäkuria. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Heinonen. 

13.08 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa rouva puhemies! En malta olla enkä voi olla palaamatta eilisen kyselytunnin keskusteluihin, joissa pääministeri Marin kertoi, että tästä asiasta eduskunta olisi jo päättänyt ja enää hallitus ei tähän asiaan voisi palata. Pitää kysyä, miksi pääministeri Marin antoi kyselytunnilla kansalle ja eduskunnalle täysin väärää tietoa tästä asiasta. Hän totesi: ”Tästä, mitä te kuvaatte, eduskunnan sali äänesti tällä viikolla.” Sitten välihuutoja oikealta: ”Ei hallitus voi kävellä eduskunnan salin tai valiokunnan mietinnön yli.” Perussuomalaisten ryhmästä välihuuto: ”Täällä puhutaan matkustusrajoituksista.” Pääministeri jatkoi: ”Näin se on. Tämän päätöksen on eduskunta tehnyt ja siitä on äänestetty.” Sen jälkeen eduskunnan salista kuului välihuuto: ”Huomenna on äänestys.”  

Nyt kysymys kuuluu, minkä takia pääministeri kyselytunnilla antoi kansalle täysin väärän tiedon tästä asiasta? [Maria Guzeninan välihuuto] Tätä asiaa ei ole eduskunta päättänyt, ja hallitus olisi voinut eilen ja tänään aamulla vielä tähän asiaan puuttua, vetää esimerkiksi tämän esityksen pois [Sosiaalidemokraattien ryhmästä: Ai rajat auki!] ja tehdä siihen nämä korjaukset, joita esillä on pidetty. Esimerkiksi tämä raja-HE:n yhden testin vaade olisi täysin riittävä. On täysin kohtuutonta, että me teemme Suomessa nyt lainsäädäntöä — tai te teette Suomessa lainsäädäntöä, joka on tiukempaa ulkomailta Suomeen tulevien matkustajien osalta kuin muissa Pohjoismaissa. Tämän hallitus olisi voinut korjata eilen, tänään aamulla, toisin kuin pääministeri Marin kyselytunnilla kansalle ja eduskunnalle väitti. [Aki Lindén: Saivartelua!] 

Koronapassi on sitten oma asiansa, joka on tässä kokonaisuutena, ja se on kyllä tämän hallituksen yksi suurimpia epäonnistumisia. Sitä olisi tarvittu jo hyvissä ajoin viime keväänä, niin että se olisi ollut kesällä käytössä ja olisi voitu pelastaa kulttuurialaa, tapahtuma-alaa, josta tälläkin viikolla on paljon puhuttu. Tämä koronapassi tulee luvattoman myöhään ja valitettavasti sellaisessa tilanteessa, että pitää kysyä, mitä sillä vielä saadaan aikaan. Toivottavasti saadaan, ja toivottavasti se jää myös sellaiseksi keinoksi, jolla voidaan myös vuodenvaihteen jälkeen edelleen toimia. 

Mutta, arvoisa puhemies, on järjetöntä tehdä tiukempia rajarajoitteita kuin muilla Pohjoismailla on. Suomi häviää matkailun, ravintola-alan ja tämän kilpailun valitettavasti tällä lainsäädännöllä Ruotsille, Norjalle ja monelle muulle maalle. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Juvonen. 

13.12 
Arja Juvonen ps :

[Puhuja aloittaa puheenvuoron mikrofonin ollessa suljettuna] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Teillä ei ole mikrofoni päällä. Edustaja Juvonen, mikrofoni päälle, kiitos. — Ja muuten totean kyllä, että välttäkää supinaa. Se kuuluu aika kovasti tässä salissa. Pyydän, että aina yksi puhuu kerrallaan, ja se on nyt edustaja Juvonen. — Olkaa hyvä. 

Arvoisa rouva puhemies! Se on juurikin näin, että ei tahdo kuulla edes omia ajatuksiaan, kun täällä on niin kova hälinä. 

Edustaja Lindén, sanoitte juurikin sen, että miksi ihmeessä hallitus kytkee tähän yhteen lakiesitykseen kaksi näin valtavan tärkeää ja isoa lakiasiaa. Tässä on rajavalvonta, ja tässä on koronapassi. Ja tämä jos jokin herättää hämmennystä, että miksi ihmeessä näin, koska ne ovat kaksi tärkeää asiaa, ja on valitettavaa, että joudumme esittämään hylkäystä. Mutta toivottavasti, jos me esitämme hylkäystä ja se menee läpi, sitten te tuotte uuden lakiesityksen, jolla rajakontrollit saadaan toimimaan. 

Arvoisa puhemies! Todellakin tämän lain jälkeen Suomeen saapuvan olisi vaihtoehtoisesti käytävä covid-19-testissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72—120 tunnin kuluessa. Tämä asia oli se, mikä herätti valiokunnassa paljon keskustelua, ja me perussuomalaiset olisimme olleet valmiita perumaan myös tämän toisen testin, aivan kuten asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi. Ja on ikävää, että muun muassa Lapin-matkailu tulee kärsimään tästä. Eli tämä on selkeä epäkohta tässä lainsäädännössä. 

Arvoisa puhemies! Tulen esittelemään perussuomalaisten lausumaesitykset, joita on viisi kappaletta, ja ne liittyvät tähän lakiin: 

Lausuma 1: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viipymättä tarvittavan lainsäädännön sekä muut tarvittavat toimenpiteet, joilla tieto rokotuksesta tai sairastetusta koronavirustaudista kirjataan toisen EU-jäsenvaltion myöntämän EU-koronatodistuksen perusteella Kanta-palveluun.” 

Lausuma 2: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, kuinka Suomeen liikennöivät laiva- ja lentoyhtiöt voitaisiin velvoittaa tarkistamaan maahanpääsyyn vaaditut EU-koronatodistukset tai negatiivisen testituloksen osoittavat testitodistukset laivaan tai lennolle pääsyn ehtona, jotta rajalle tulevien rokottamattomien ja testaamattomien henkilöiden määrä sekä siten veronmaksajien kustannuksella matkustajille tehtävien testien määrä voitaisiin minimoida tai vaihtoehtoisesti periä sellaisilta henkilöiltä, jotka saapuvat maahan ilman 16 a §:ssä tarkoitettua todistusta,16 b §:n mukaisesta testistä testin järjestämisestä aiheutuvaa kustannusta vastaava maksu.” 

Lausuma 3: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, kuinka Suomessa kuluttajien omaan laskuunsa teettämien koronatestien hinta saadaan laskettua muiden EU-jäsenvaltioiden tasolle.” 

Lausuma 4: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää THL:n asiantuntijatietoon perustuen toisen testin kustannus—hyöty-suhteen, ja mikäli todetaan, etteivät hyödyt vastaa kustannuksia, ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin 16 d §:n kumoamiseksi.” 

Lausuma 5: ”Eduskunta edellyttää, että lain vaikutuksia kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle seurataan tarkasti.” 

Ja lopuksi vielä kannatan edustaja Junnilan tekemää hylkäysesitystä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Juuso. 

13.15 
Kaisa Juuso ps :

Arvoisa rouva puhemies! Ihan ensiksikin kannatan kaikkia edustaja Juvosen tekemiä lausumaesityksiä. 

Toiseksi totean vielä kerran, että on todella sääli, että hallituspuolueet ovat niin epäyhtenäisiä tässä asiassa. Tiedän, että keskustapuolue olisi halunnut poistaa tämän toisen testin maahantulon jälkeen mutta joutui taipumaan muiden hallituspuolueiden painostukseen ja valiokunnassa äänestämään tyhjää. Kyllä keskustaa on kyykytetty nyt oikein olan takaa [Perussuomalaisten ryhmästä: Syväkyykkyyn!] sekä tässä asiassa että myöskin siinä, millä tavalla ministeri Kurvista on kohdeltu tässä kulttuuriraha-asiassa. Keskustahan on Lapissa valtapuolue ja hyvin sitoutunut siihen, että he valvovat lappilaisten etuja niin hyvin kuin osaavat, ja tässä tapauksessa kyllä lappilaiset matkanjärjestäjät ovat nytten todella, todella pettyneitä tähän lopputulokseen. Heiltä on mennyt jo yksi joulusesonki täysin pilalle, ja nyt uhkaa mennä sitten toinenkin joulusesonki. He eivät todellakaan nytten kiitä meitä kansanedustajia tästä. Ja toivon, että hallitus sitten myöskin valmistautuu korvaamaan taloudelliset tappiot meidän matkanjärjestäjille. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Laiho. 

13.16 
Mia Laiho kok :

Arvoisa rouva puhemies! Koronapassi on myöhässä, mutta tässä vaiheessakin se toki on tervetullut, jotta yhteiskuntaa pystytään pitämään auki myös koronapandemian aikana. Ongelma tässä esityksessä on ollut, että nämä rajaturvallisuustoimet ja sitten tämä koronapassiasia on yhdistetty samaan esitykseen. Nämä ovat aivan erillisiä asioita, ja nämä olisi kannattanut antaa erillisinä lakiesityksinä, jolloin myös koronapassia oltaisiin voitu esittää pidemmäksi ajanjaksoksi kuin vuoden loppuun. 

Kokoomus ei kannata toista rajatestiä, koska siitä ei asiantuntijoiden mukaan ole hyötyä, ja sitä mieltä olivat myös talousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta, että tätä poistamista kannattaisi harkita, mutta valiokunnassa hallituspuolueet olivat kuitenkin sitä mieltä, että tämä pitää säilyttää. Vain oppositio olisi poistanut tämän toisen testin. Nyt me tarvitsisimme terveydenhuollon henkilöstöä todella muihin tehtäviin kuin raskaasti varustettuna rajoille. 

Kokoomus on tehnyt vastalauseen, ja meillä on lausumaehdotuksia liittyen tämän koronapassin puutteisiin, joihin pitäisi välittömästi tarttua, koska siellä on ihmisten epäoikeudenmukaista kohtelua niihin liittyen. Erityisesti, jos tälle haetaan jatkoa, nämä puutteet on välttämättä korjattava. Luen nämä meidän lausumaehdotuksemme: 

”1. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, että EU:n digitaalisen koronapassin esittämisen rinnalla hyväksytään myös oman maakohtaisen täyden rokotussarjan esittäminen vastaavalla tavalla kuin Suomeen saapuessa. 

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, että mahdollistetaan rokotesarjan, testituloksen tai sairastetun viruksen todistuksen helppo yhteenliittäminen EU:n digitaaliseen koronatodistukseen tai muuhun luotettavaan ja luettavaan muotoon. 

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, että covid-19-infektioon sairastuneille, jotka ovat saaneet sen jälkeen yhden rokotusannoksen, mahdollistetaan koronapassin saaminen. 

4. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää muusta koronapassiin hyväksyttävästä rokotteesta. 

5. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, että hallitus valmistelee työaikalainsäädännön muutokset, jotka mahdollistavat työnantajalle mahdollisuuden vaatia koronapassia myös työntekijältä.” 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Koulumies. 

13.19 
Terhi Koulumies kok :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Laihon tekemiä esityksiä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Räsänen. 

13.19 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa puhemies! Suren, että koronarokotteista leviää sellaista disinformaatiota, joka heikentää tosiasiallisesti rokotekattavuutta. Täytyy muistaa, että mitkään muut innovaatiot kuin rokotteet eivät ole tuottaneet yhtä paljon terveyshyötyjä lääketieteen historiassa. Myös koronan vastaisessa taistelussa rokotteet ovat aivan ensiarvoisessa asemassa, ja sen vuoksi omalta osaltani haluan rohkaista ottamaan rokotteet ja myös influenssarokotteen, jonka itse eilen sain. Suomessa korkeisiin rokotekattavuuksiin on päästy nimenomaan vapaaehtoisuuden ja terveystietojen yksityisyyden ja luottamuksellisuuden pohjalta, ja toivon, että tämä pohja edelleen jatkuisi. 

Koronarokotteet eivät ole kokeellisia, niin kuin täällä on väitetty, ja on myös perusteetonta väittää, että koronapassi olisi perustuslain vastainen. Koronapassin merkitystä kuitenkin mielestäni liioitellaan suuntaan ja toiseen. Kysymys on tässä vain parista kuukaudesta, ja sitä käytettäisiin vain vaihtoehtona tiukemmille rajoituksille niissä tilanteissa, joissa rajoituksia sitten satuttaisiin tarvitsemaan — eli koronapassi ei vähennä koronatartuntoja, sillä ilman passia vaihtoehtona olisivat nuo rajoitukset, vaikkapa tiukemmat aukioloajat yökerhoissa. 

Olisi todennäköistä, että passia käytettäisiin todellakin vain paikallisesti ja hyvin vähäisissä määrin. Mutta koronapassin heikkoihin hyötyihin nähden pidän sitä tässä vaiheessa tarpeettomana ja väärin ajoitettuna, sillä se kyllä aiheuttaa aivan turhaa huolta ja pelkoja, minkä olemme varmasti kaikki omista sähköposteistamme todenneet, varsinkin kun koronapassia on joissakin maissa käytetty rajoittamaan jopa peruspalveluihin pääsyä tai työpaikkoihin pääsyä. Sehän ei todellakaan tähän esitykseen sisälly, mikä on hyvä asia, mutta on ymmärrettävää, että näitä pelkoja tulee, eli pelätään, että kun pää aukaistaan tällaiselle koronapassille, niin sitä voitaisiin kenties myöhemmin käyttää joihinkin muihin toimiin. 

Itse en pidä tätä ajoitusta lainkaan onnistuneena, ja siksi en tue tätä esitystä, vaikka en miltään osin kyllä yhdy myöskään niihin perusteluihin, joita tässä rokotteiden vastaisessa disinformaatiossa on esitetty. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Niikko. [Vasemmalta: Nyt sitä tulee!] 

13.22 
Mika Niikko ps :

Arvoisa puhemies! Pian kun tästä äänestetään, niin toivon, että hallitus valvoo sellaista kehitystä, ettei tästä koronapassista synny sellaista jakolinjaa yhteiskuntaan, että osaa kansalaisista ruvetaan tavalla tai toisella syrjimään tai eristämään koko muusta yhteiskunnasta. Meidän kaikkien kansanedustajienkin tehtäväksi jää luoda semmoista yhteyttä tähän kansaan, että voidaan sovussa elää kaikkien kesken. 

Arvoisa puhemies! Vaikka en pidä tästä koronapassilainsäädännöstä, koska mielestäni se on eriarvoistava järjestelmä eikä viime kädessä ratkaise koronan leviämisen kannalta kovinkaan paljon, niin haluan osaltani myös olla rakentamassa sellaista sopua, että me voisimme kaikki viestiä ulospäin, että tästä huolimatta pystytään elämään tässä yhteiskunnassa kaikkia kunnioittaen, oli sitten koronapassia tai ei. [Vasemmalta: Hyvä puheenvuoro!]  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Mäenpää. 

13.23 
Juha Mäenpää ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä lakiesitys on huono siltä osin, että siihen on kaksi tärkeää asiaa sekoitettu: siellä on maahantulon jälkeen toinen testaaminen ja koronapassi. Nämä olisi pitänyt jakaa kahteen eri lakiesitykseen. 

Sain juuri äsken puhelun opettajalta, joka on pidätetty virasta, koska hän ei ole suostunut käyttämään hengityssuojainta. 

Arvoisa puhemies! Kansalaiset eivät hyväksy tällaisia jakolinjoja, mitä tämä hallituksen esitys nyt tänne luo. Mielestäni koronapassia ei tule ottaa käyttöön, koska näen sen avaavan pandoran lippaan, kuten monessa muussa maassa on käynyt. — Kiitoksia.  

Keskustelu päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Täysistunto keskeytetään, ja sitä jatketaan kello 13.35, jolloin äänestykset suoritetaan.  

Täysistunto keskeytettiin kello 13.25. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 13.35. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Nyt jatketaan kello 13.25 keskeytettyä istuntoa ja päiväjärjestyksen 3. asian käsittelyä. 

Työjärjestyksen 61 §:n nojalla ilmoitan, että äänestykset toteutetaan ja tapahtuvat koneäänestyksellä. 

Keskustelussa on Vilhelm Junnila Mauri Peltokankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. Lisäksi Arja Juvonen on Kaisa Juuson kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset viisi lausumaehdotusta ja Mia Laiho Terhi Koulumiehen kannattamana vastalauseen 2 mukaiset viisi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 

[Äänestys 1 mitätöitiin] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Otetaan uudestaan ja katsotaan, jospa sitten kaikilla toimisi. Eli nollataan äänestystaulu ja otetaan uudestaan. 

[Äänestys 2 mitätöitiin] 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Nyt joudun valitettavasti toteamaan, että koska edustaja Purran äänestyskone ei toimi, meidän täytyy suorittaa lippuäänestys. Tätä istuntoa jatketaan kello 14.45 suuren valiokunnan kokouksen jälkeen.  

Täysistunto keskeytettiin kello 13.38. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 14.44. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Nyt jatketaan kello 13.45 keskeytettyä istuntoa ja päiväjärjestyksen 3. asian käsittelyä. 

Keskustelussa on Vilhelm Junnila Mauri Peltokankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. Lisäksi Arja Juvonen Kaisa Juuson kannattamana on tehnyt vastalauseen 1 mukaiset viisi lausumaehdotusta ja Mia Laiho Terhi Koulumiehen kannattamana vastalauseen 2 mukaiset viisi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Hylkäysehdotuksesta on äänestettävä. 

Nyt näyttää siltä, että kaikki toimii, ja kerkiää paikallekin. Näin, hyvä. 

[Äänestykset toimitettiin koneäänestyksinä] 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 33, tyhjiä 1; poissa 60
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lopuksi on päätettävä keskustelun kuluessa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 55; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 55; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 55; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 55; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Arja Juvosen ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 84, ei 34, tyhjiä 21; poissa 60
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 53, tyhjiä 1; poissa 62
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 53, tyhjiä 2; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 53, tyhjiä 2; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 50, tyhjiä 4; poissa 62
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 22, tyhjiä 3; poissa 61
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.