Viimeksi julkaistu 15.10.2021 15.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2021 vp Täysistunto Perjantai 15.10.2021 klo 13.03—14.54

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.