Viimeksi julkaistu 28.10.2022 15.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 118/2022 vp Täysistunto Perjantai 28.10.2022 klo 12.59—13.30

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.11.2022 pidettävään täysistuntoon.