Pöytäkirjan asiakohta
PTK
119
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59—16.28
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
 
Keskustelu
15.31
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tämä käsiteltävänä oleva lakimuutos arvonlisäverolain muuttamisesta on saanut laajaa kiitosta yrittäjäjärjestöiltä, eikä minun käsittääkseni oppositiokaan ole löytänyt siitä ainakaan valiokuntakäsittelyn aikana mitään isompaa huomautettavaa. Hallituksen esitys ja nyt tämä voimaan tuleva laki mahdollistavat pienimmissä eli enintään 500 000 euron tilikausittaista liikevaihtoa tekevissä yrityksissä arvonlisäveron maksuperusteisen tilityksen. Tämä helpottaa näiden pienimpien yritysten kassanhallintaa ja vähentää merkittävästi myös niiden käyttöpääoman tarvetta. Mielestäni se parantaa merkittävästi pienimpien yritysten jatkomahdollisuuksia ja saattaa myös helpottaa uusien yritysten perustamista. 
Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta on kuitenkin tehnyt tähän sisällöltään erittäin hyvään lakiuudistukseen pari pientä teknistä korjausta. Yksi näistä koskee 137 §:ää, jota on valiokuntakäsittelyn aikana täsmennetty siten, että maksuperusteista arvonlisäveron tilitystä voi hyödyntää myös yrittäjä, joka ei ole velvoitettu laatimaan kirjanpitolain mukaista tilinpäätöstä. Tämä lienee ollut myös hallituksen tarkoitus, mutta pykälää on nyt siis valiokuntakäsittelyssä selkeytetty siten, että tulkinnanvaraa ei jää. Vastaavasti tällaisella liikkeenharjoittajalla on 143 §:n teknisen korjauksen jälkeen mahdollisuus kohdistaa vähennys sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu. 
Arvoisa puhemies! Nämä pienet tekniset muutokset sisältävä lakiesitys on erittäin kannatettava, ja kiitän hallitusta tämän asian tuomisesta eduskuntaan. 
15.33
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Edustaja Savio esitteli hyvin tämän lakimuutoksen, ja haluan käyttää tämän puheenvuoron vain sen vuoksi, että jos hallitus tekee ja tuo järkeviä yrittäjyyttä, työllisyyttä parantavia ehdotuksia eduskunnan käsittelyyn ja ne käsitellään valtiovarainvaliokunnassa, sen verojaostossa, niin ne saavat kannatusta ja ne voidaan näin laajan yksimielisyyden vallitessa viedä eteenpäin. Hyvät esitykset ovat tervetulleita tästä eteenpäinkin. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 139/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2017 10.00