Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 165/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 165/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.