Pöytäkirjan asiakohta
PTK
119
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.11.2016 kl. 13.59—16.28
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.11.2016 15.38