Pöytäkirjan asiakohta
PTK
119
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59—16.28
24
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain  ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2017 13.50