Pöytäkirjan asiakohta
PTK
119
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59—16.28
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.11.2016 16.36