Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59—16.28

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.