Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 245/2016 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Arto Satonen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto on 22.11.2016 ehdottanut, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2016 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelussa Timo Harakka on Touko Aallon kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 93, ei 57; poissa 49
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.