Viimeksi julkaistu 7.3.2022 13.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2020 vp Täysistunto Perjantai 25.9.2020 klo 13.01—13.27

12. Hallituksen  esitys eduskunnalle  laiksi  pankki-  ja  maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 21/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.9.2020 pidettävään täysistuntoon.